Wibracje i drgania są jednym z najszybciej dostępnych współczynników oznajmiających o stanie maszyny. Następujące drgania obiektów, z wyjątkiem konfiguracji technologii wibracji, są szkodliwe. Zakłócają one harmonijną pracę narzędzi, powodując ich prędkie eksploatowanie, także straty energetyczne.

analiza pomiarów

Autor: Chemie-Verbände Baden-Württemberg
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli zachodzą drgania, wtenczas dąży się do ustalenia powodów i zlokalizowania ich, a następnie złagodzenia. Jeżeli nie da się obniżyć drgań, wtenczas używa się części izolacyjne, jakie powodują ich niwelowanie. Przeprowadzając pomiary drgań pojedynczych składników badanego przedmiotu można odnaleźć podzespół, jaki jest źródłem szkodliwych drgań.Poprzez jego wymianę nierzadko jest możliwość obniżyć wibracje całego przedmiotu.

W czasie wszelakich pomiarów wibracji na stanowiskach pracy, punkty pomiarowe są lokalizowane na źródle wibracji, w punktach emitowania drgań do systemu człowieka narażonego. Przy teście wibracji ogólnych, emitowanych przez stopy do organizmu pracownika realizującego pracę w pozie stojącej, punkt pomiarowy umiejscawiany jest w Partner Serwis:ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Jeśli drgania tego rodzaju są emitowane do organizmu człowieka realizującego pracę na siedząco, pomiary drgań są umiejscawiane na siedzisku.

Jeżeli uważasz, że nie znajdziesz w internecie niezwykłych informacji, to przejrzyj (http://www.mercor.com.pl/pl/produkty/zabezpieczenia-konstrukcji/) treści, gdyż można w nich przeczytać przyciągające uwagę dane na ciekawiący Cię temat.

Przy sprawdzianie drgań działających na system pracownika przez kończyny górne, punkty pomiarowe lokalizuje się w punktach rzeczywistego kontaktu dłoni człowieka z fragmentem sterowania, będącym zarzewiem drgań (pomiary drgań dla specjalistów). Za pomocą testów wibracji jest możliwość badać znaczenie rozmiarów i kształtów elementów, sposobów mocowania i tworzyw na parametry drgań.

Wyznaczanie zmienności ciężarów pod wpływem drgań zezwala wyznaczyć zachodzące napięcia i deformacje będące wynikiem sił zewnętrznych i sił bezwładności. Mierząc w miejscach działania obciążeń występujące siły i momenty można otrzymać przebieg obciążeń dynamicznych poszczególnych elementów obiektu.
Pomiary drgań wykonuje się w celu ustalenia przebiegów drgań i ich parametrów w czasie, celem określenia typu wibracji, ich wielkości i przeprowadzenia dogłębnej analizy. To również wykrywanie przyczyny powstawania drgań i punktu ich następowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*