Sposób na rozruch początkującej firmy zajmującej się transportem

Transport to jedna z najprężniej rozwijających się współcześnie sfer gospodarki. Z chwilą przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej sektor komunikacyjny zyskał wiele na znaczeniu, zwłaszcza że Rzeczpospolita Polska znajduje się w centrum szlaków handlowych.