Części służące do składania mebli najwyższej jakości

Moment, w którym człowiek posiadł zdolność obrabiania metali to niewątpliwy przełom, mający wpływ na każdą płaszczyznę ludzkiej aktywności.Chcąc skonfrontować to z równie ważnym momentem w dziejach ludzi możemy wytypować okiełznanie przez ludzi płomieni, co w zasadzie ma ścisły związek z samą zdolnością wytapiania metali z rud, ponieważ wytapianie metalu byłoby czymś niemożliwym bez uzyskania niezwykle wysokich temperatur.