Siewnik poplonu oraz świder do gleby czyli przydatne urządzenia rolnicze

Współczesny rolnik ma całkiem inne maszyny aniżeli jego przodkowie, dla których najistotniejsza była praca ludzkich rąk i praca koni, ale nie mechanicznych. Obecnie wszystko jest zmechanizowane i ogromnym stopniu zautomatyzowane.