Instalacje chłodnicze izoluje się zwłaszcza , żeby zminimalizować przenikanie przenikania wyższej temperatury z otoczenia. Identycznie postępuje się w przypadku rurociągów grzejnych, a także dla przewodów klimatyzacji.

Oprócz tego że zapobiegają stratom energii, izolacje instalacji chłodniczych oraz grzejnych, pełnią dodatkowe, bardzo praktyczne funkcje. Przewody grzejne mogą być niewyobrażalnie gorące.

Jeżeli zainteresował Cię ten materiał, to w tym miejscu znajduje się notka spod linku, która także zawiera bardzo ciekawe dane na przedstawiany tutaj temat.

By zapobiec przypadkowym poparzeniom izolacja utrzymuje na zewnątrz bezpieczną temperaturę. Porównywalnie funkcjonuje Izolacja na instalacjach chłodniczych. Należy też dodać, że wygłuszają one odgłosy emitowane podczas pracy układu.

Należy wiedzieć, że na powłoce zewnętrznej rur chłodniczych zachodzi zjawisko kondensacji, inaczej – skraplanie pary wodnej. Dzieje się tak dlatego, że temperatura wewnątrz instalacji jest o wiele niższa od otoczenia wokół. Znaczy to też, że zjawisko kondensacji pary wodnej na powierzchni zimnej rury uwarunkowane jest również przez wilgotność powietrza oraz temperatury otoczenia. Skraplanie na powierzchni instalacji jest zjawiskiem niepożądanym, ponieważ powoduje korozję instalacji, awarii i co za tym idzie – konieczności częstych napraw.

Izolacje termiczne na izolacje.gda.pl

Autor: IZOLACJE
Źródło: http://izolacje.gda.pl/

Instalacje amoniakalne, które są stosowane w chłodnictwie, są bezpieczne, do czasu, kiedy na zewnątrz wydostanie się amoniak. Amoniak uznawany był przez długi czas uważana była za mało ekologiczny, a jest całkowicie inaczej. Jego sprawność energetyczna jest o 1/4wyższa niż freonu. Obecnie instalacje amoniakalne wykonywane są z doskonałych materiałów, a ich odbiór jest niezwykle surowy. Ponadto układ działa całkowicie automatycznie. Natomiast amoniak jest mało wyczuwalny .

W instalacji nie ma tlenu, dlatego ryzyko korozji jest znacznie mniejsze i dotyczy najczęściej płaszczyzn zewnętrznych. Spowodowana jest właśnie zjawiskiem kondensacji.

Obecnie w Polsce można stosować instalacje amoniakalne bez ciągłej obsługi maszynowni tylko wtedy, gdy zostanie spełniony szereg wymaganych warunków.

By temu zapobiec wszystkie instalacje chłodnicze trzeba dokładnie izolować. Najlepiej tak by para wodna nie przedostawała się przez izolator.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*